Váš košík je prázdny!
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Naďa Horevajová „ZU-NA“ zapísaná na Okresnom úrade Považská Bystrica, pod reg. č. 330-17053, s miestom podnikania: Požiarna 1637/1, 020 01 Púchov, IČO:  44 701 519, DIČ:  1042394100, IČ DPH: SK1042394100a sme správcom vašich osobných údajov.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás objednáte tovar, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné.

Zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame:

1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, príp. IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;

2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa

3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, nákupné záznamy

4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby, príp. údaje o reklamáciách;

Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu:

1.    Nákup tovaru - aby sme správne a riadne vybaviť vašu objednávku. V prípade problémov s doručením sú tieto údaje nutné k tomu, aby sme sa s Vami mohli spojiť a prodaj zrealizovať.

Zároveň pre vybavenie objednávky resp. jej doručenie v prípade zaslania kuriérskou spoločnosťou, sú vaše osobné údaje odovzdané tretím subjektom, a to dopravcovi tovaru.

2.    Marketingové účely - e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho ohlasu, pričom z odberu obchodných oznámení sa môžete kedykoľvek ľahko odhlásiť v nastavení svojho zákaznického účtu.

3.    Uplatnenie práv a právnych nárokov, kontroly orgánov verejnej moci – vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať v prípade, ak ich potrebujeme na uplatnenie práv a právnych nárokov alebo na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Vaše osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch:

1.    Plnenie a uzavretie zmluvy

2.    Súhlas (odber newsletterov, v prípade, že ste k odberu prihlásený)

Odovzdávanie Vašich osobných údajov tretím subjektom

1.    Osobám podieľajúcim sa na doručovaní tovaru

2.    Osobám podieľajúcich sa na zabezpečovaní marketingových účelov

Nemáme v úmysle odovzdávať Vaše osobné údaje do tretích krajín.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame

1.    Po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

2.    V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané do odvolania takého súhlasu.

3.    Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich zákonných povinností a zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas v súlade s týmito predpismi (napr. pri daňových dokladoch najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Zaviedli sme primerané organizačné a technické opatrenia proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti máte najmä právo kedykoľvek opraviť alebo doplniť svoje osobné údaje, právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov v prípade, že to , právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak ak bol splnený účel ich spracúvania  píp. došlo k porušeniu zákona a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“). s výnimkou spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich zákonných povinností a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky cez internetový objednávkový formulár potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobních údajov a v celom rozsahu ich prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobních údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Ako Správca sme oprávnený tieto podmienky zmenit. V prípade, že by boli tieto podmínky zmenené, budú zveřejněné na našej webovej stránke a zároveň Vám ich zašleme na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

Back to Top /* Google remarketing*/